ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS yra Kaišiadorių savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurioje ugdomi vaikai pagal šias programas:

- ikimokyklinio ugdymo programa (3-6 m. vaikai);

- priešmokyklinio ugdymo programa (6-7 m. vaikai);

- bendrojo pradinio ugdymo programa (7-11 m. vaikai).

MOKYKLOS VIZIJA - Žiežmarių tinklo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokykla atvira naujovėms, kurioje gerai jaučiasi įvairių gebėjimų ir socialinių sluoksnių vaikai. Mokyklos bendruomenės grandžių santykiai grindžiami bendradarbiavimu, tolerancija, geranoriškumu.

MOKYKLOS MISIJA – Žiežmarių mokykla-darželis yra vaikų ugdymo įstaiga, kokybiškai teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, atitinkantį išsilavinimo standartus ir garantuojanti ugdymo proceso perimamumą ir tęstinumą.

ĮSTAIGOS SAVITUMAS - įstaiga išsiskiria etninio paveldo bei etninės kultūros puoselėjimu. Etninė kultūra intergruojama į ugdymo programas.

VERTYBĖS - Žiežmarių mokyklos-darželio bendruomenė išskiria šias vertybes: atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas.

PRIORITETAI

1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir neformalaus švietimo dermės siekimas ir ugdymo paslaugų tobulinimas.

2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas tarp Žiežmarių teritorinio mokyklų tinklo ugdymo įstaigų.