Darželis - mokykla įsikūrusi Žiežmarių gyvenvietėje, Melioratorių mikrorajone. 

1977 m. buvo įsteigtas 1-asis lopšelis-darželis (90 vietų).

1989 m. įsteigtas 2-asis lopšelis-darželis (140 vietų). 

1993 m. liepos 1d. lopšelis-darželis reorganizuotas į Žiežmarių mokyklą-darželį.

Nuo 1993 m. mokykla-darželis pasirinko etnokultūros kryptį.

Nuo 2000 m. mokykla dirba pagal sveikatingumo, alkoholio, tabako bei narkotikų prevencijos programą.

Nuo 2001m. pradėtas anglų kalbos ankstyvasis mokymas.

Nuo 2002m. mokykloje įsteigta pailgintos dienos grupė.

Mokykloje veikia daug įvairių būrelių.

Vaikams teikiama vaiko gerovės pagalba.