IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ TĖVŲ PRAŠYMAI

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į UGDYMO ĮSTAIGĄ

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl vaiko laikino priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės

Prašymas dėl vaiko laikino išbraukimo iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės

MOKINIŲ TĖVŲ PRAŠYMAI

Prašymo forma

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą

Prašymas dėl neformalaus ugdymo būrelių lankymo

Prašymas dėl dorinio ugdymo pamokų lankymo

Prašymas dėl anglų kalbos pamokų lankymo

Prašymas dėl pailgintos dienos grupės lankymo

Prašymas dėl maitinimo skyrimo

Prašymas dėl pavėžėjimo