Mokyklos - darželio  himnas

 

Iš  pat  ryto,  iš  pat  ryto,-
Vos  Žiežmariuos  švinta,
Į  darželį,  į  mokyklą
Mes  visi  pasklindam.

 

Pried. Baltas,  baltas  debesėlis
Ir  saulutė  šviečia,
Skardžiabalsis  vyturėlis
Mokyklėlėn  kviečia.

 

Mokam  šokti  ir  dainuoti,
Ir  žodžius  skaityti,
Puokšteles  sukomponuoti,
Pilį  pastatyti.

 

Pried. Baltas,  baltas  debesėlis
Ir  saulutė  šviečia,
Skardžiabalsis  vyturėlis
Mokyklėlėn  kviečia.

 

Metams  bėgant  mes  užaugsim,
Vyturiais  išskrisim,
O  mokyklos  atminimą
Saugosim  širdyse.

 

Pried. Baltas,  baltas  debesėlis
Nuo  saulutės  rieda,
Skardžiabalsis  vyturėlis
Mūs  padangėj  gieda.

 

Mokyklos  himną  kūrė  pačios  mokyklos  darbuotojos.  Muziką  himnui  parinko  muzikos  vadovė  O.Kupčiūnienė