KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

TVARKOS APRAŠAS