Žiežmarių mokykloje-darželyje vaikam, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių ugdymo(si) poreikių, specialiąją pagalbą teikia dalyko mokytojas, mokytojo padėjėjas, logopedas, pailgintos dienos grupės pedagogas.

Iškilusios problemos aptariamos mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisijoje, o esant reikalui mokinys nukreipiamas į Kaišiadorių rajono Psichologinę pedagoginę tarnybą.

Žiežmarių mokyklos-darželio vaiko gerovės komisija dirba vadovaudamasi Kaišiadorių rajono Žiežmarių mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo reglamentu.