Vadovaudamiesi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. V17-373

„Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių

rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,

mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, informuojame, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi mokestis už

vaiko išlaikymą:

1.  Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimą vaikui nuo 3 iki 7 metų amžiaus – 7.20 Lt;

pusryčiai – 1,60 Lt.

pietūs – 3,50 Lt.

vakarienė – 2,10 Lt.

2.  Atlyginimas vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo reikmėms

tenkinti ir aplinkai išlaikyti, už mėnesį – 20 Lt.

Direktorė                                                                                    Raimunda Šulskienė