Įstaigos finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžetas,

mokinio krepšelis ir tėvų mokestis ikimokyklinio ugdymo reikmėms.

Jūs taip pat galite prisidėti prie finansavimo, nukreipdami mokyklai 2% Jūsų pajamų mokesčio dalį.

Šios lėšos bus naudojamos einamiesiems remontams ir jaukios, saugios aplinkos vaikams kūrimui.

Rašant prašymą pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčiui reikalingi duomenys:

 

PDF prašymo forma

PDF pildymo instrukcija

PDF pildymo pavyzdys (pildyti raudonai pažymėtus laukelius)

Pildymo instrukcija trumpai:

1 laukelyje - Jūsų asmens kodas
2 laukelyje - Jūsų telefono numeris
3V laukelyje - Jūsų vardas
3P laukelyje - Jūsų pavardė
4 laukelyje - Jūsų adresas
5 laukelyje - 2012;
6S laukelis - pažymima "X"
E1 laukelyje - gavėjo tipas "2" (vienetas, turintis teisę gauti paramą)
E2 laukelyje - 190503059 (gavėjo identifikacinis numeris)
E4 laukelyje - rekomenduojama 2,00 %
E5 laukelyje maksimali reikšmė - 2017 m.Prašymą pateikti galima iki 2014 m. gegužės 1 d.:
•    Elektroniniu būdu elektroninėje deklaravimo sistemoje
•    Siunčiant paštu
•    Atnešant į mokyklos raštinę

 

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendruomenės nariams,

nuolat pervedantiems 2% gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų mokyklai.

Mokyklos-darželio administracija