Apie mus

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, pastatytas pagal individualų architektės V. Balaišienės projektą, veikia nuo 1987 metų. Darželio projektas yra savitas ir unikalus: viduje vyrauja jaukios ir šviesios erdvės, veikiantis mažo vaiko baseinas bei antrajame pastato aukšte įrengta lauko terasa. Mokyklos lauko aplinka – didelis žaliuojantis kiemas su pavasarį pražystančiais baltažiedžiais kaštonais. Išskirtinumas – kieme stovintis bendruomenės šiltnamis, kvepiantis prieskoninėmis žolelėmis ir gardžiomis daržovėmis bei namelis medyje – vaikų atradimams ir žaismei.

Mokykloje ugdomi vaikai nuo 1 iki 6 metų. Lopšelyje-darželyje yra 9 grupės: 2 lopšelio, 5 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Nuo 2015 m. lopšelis-darželis „Vyturėlis“ yra Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos narys. Darželyje didelis dėmesys skiriamas emocinio intelekto ugdymui bei pozityvios ugdymo pedagogikos plėtotei.

Įstaigos savitumą lemia darželyje veikiantis mažo vaiko baseinas. Darželio priešmokyklinukai plaukti mokosi Kauno plaukimo mokyklos baseine. Kokybišką ugdymą užtikrina darželyje dirbantys profesionalai: grupių mokytojos, logopedė, psichologė, meninio ugdymo mokytojos (muzika, dailė, laisvas judesys, laisvas judesys-plaukimas), mokytojo padėjėja, dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Formalieji duomenys apie įstaigą:

  • Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
  • Darbo forma – dieninė
  • Grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas – 3160
  • Tipas – lopšelis-darželis, kodas 3164
  • Adresas – Kalniečių g. Nr. 214, LT-49409 Kaunas
  • Elektroninis paštas – vyturelis.kaunas@gmail.com
  • Telefonas – (37)386742, (37)386759

laimingų vaikų

pedagogų

įvykę renginiai

ugdymo ir žaidimo erdvės

baseinas

gyvūnėlių

Vyturėlis – visos šeimos darželis

Čia gyvena vaikystė  >

Siekiame, kad darželyje vaikas patirtų tikrą vaikystę ir padėtų stiprius pamatus ateities laimei.

… darnus ugdymas >

Ugdymą grindžiame 4 santykių sistema (4S) – nuo mažens kurdami darną su savimi, kitais, pasauliu ir darbu.

… ir Meilė.

Su meile rūpinames vaikais pasitelkdami geriausias tradicijas, prasmingus žaidimus ir veiklas.