Parama

Mielieji lopšelio-darželio „Vyturėlis” ugdytinių tėveliai, seneliai, kolegos, geradariai,

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 % GPM paramos galimybe, 2023 m. paramą skyrėte mūsų darželiui. Jūsų geranoriškumo dėka įstaigos sąskaita papildyta 4000,00 EUR.

Siekiant plėtoti, tobulinti ir modernizuoti ugdytinių ugdymo(si) aplinkas, organizuoti kokybišką vaikų ugdymą, kiekvieno iš Jūsų parama mums yra ypatingai svarbi. Todėl ir šiais metais maloniai kviečiame 1,2 %. GPM (gyventojų pajamų mokesčio) skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Vyturėlis”.

Skirdami vos dvi minutes savo laiko Jūs investuosite į kokybišką vaikų ugdymą.

Suteikta parama padės mažiesiems jaukiai ir gražiai augti, ugdytis ir lavėti.

KAIP TAI PADARYTI?

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti elektroniniu būdu per EDS;

  • Paramos gavėjas: Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis”
  • Mokestinis laikotarpis: 2022 metai
  • 6S mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: pažymėti X
  • E1 gavėjo tipas: 2
  • E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas) : 191643256
  • E4 mokesčio dalies dydis (procentais) : 1,2 procentų
  • Prašymus dėl 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia pateikti elektroniniu būdu iki 2025 m. gegužės 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame!

Tai, ką jau padarėme Jūsų paramos dėka: